English    ד"ר משה דן הירש   מהנדס                     אנקונסול  פתרונות אנרגיה ובקרה                                דף הבית   שער


www.enconsol.co.il     enconsol@zahav.net.il             משק 88, מושב צפריה 60932  טל. 003-9607048  סלולרי 0050-5397950  פקס. 057-7946349

 

קורסים וימי עיון באנרגיה

 

לימי עיון באנרגיה

יום העיון השנתי באנרגיה - חידושים בטכנולוגיות, שיטות חיסכון ויצור אנרגיה - יתקיים ב- 09.09.09; לפרטים יש לגלוש להלן

קורסים באנרגיה

 במסגרת "שנקר" - בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב - ביה"ס להנדסאים (לשעבר של אוניברסיטת תל אביב) -המרכז הטכנולוגי

יועץ מקצועי

הרשמה

מועד פתיחה

נושא-כללי

סילבוס

ד"ר משה הירש
מרצה
מהנדס יועץ
טל. 003-9607048
לימור, אלכס
רכזי קורסים
המרכז הטכנולוגי
טל. 03-6402121/8

נובמבר

2009

הקורס יתקיים
בימי שני

קורס הסמכה (200 שעות) של "ממוני אנרגיה" לפי תכנית ובחסות

משרד התשתיות הלאומיות

האגף לניהול משאבי תשתית-שימור אנרגיה

pdf  למסמך התקנות הרשמיות בפורמט  

ד"ר משה הירש
מרצה
מהנדס יועץ
טל. 003-9607048
לימור
רכזת קורסים
המרכז הטכנולוגי
טל. 03-6402121/8

 

קורס מתקדם (40 שעות) ל"ממוני אנרגיה" בנושאים נבחרים

קורסי הסמכה של "ממוני אנרגיה" מועברים ע"י המרכז הטכנולוגי בכל שנה ברציפות  מאז החלתם במשק ב- 1993

קישורים ל"שנקר", לביה"ס להנדסאים, למרכז הטכנולוגי ולקורסים

קורסים לממוני אנרגיה

ביה"ס להנדסאים

שנקר  

 

קישור למפת מיקום המרכז הטכנולוגי

מפת אוניברסיטת תל אביב

לקורסים באנרגיה

קורס הסמכת "ממונה אנרגיה",  לפי תכנית משרד התשתיות הלאומיות/אגף ניהול משאבי תשתית/שימור אנרגיה,  ייפתח בנובמבר 2009  במרכז הטכנולוגי בבית הספר להנדסאים של מכללת "שנקר" (לשעבר של אוניברסיטת תל אביב) . לעיון בנושאי הקורס (סילבוס) ולפרטים והרשמה יש לגלוש לעיל
 

יום עיון באנרגיה

 במסגרת "שנקר" בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב - ביה"ס להנדסאים  (לשעבר של אוניברסיטת תל אביב)-המרכז הטכנולוגי

ריכוז מקצועי

הרשמה

מועד

נושאים-כללי

סדר יום

ד"ר משה הירש
מהנדס יועץ
03-טל. 9607048
לימור, אלכס
המרכז הטכנולוגי
טל. 03-6402121/8

09.09.09

חידושים בטכנולוגיות, שיטות חיסכון ויצור אנרגיה

 

הזמנה ליום העיון ב- 09.09.09: הרשמה וסדר יום                  

 

Get Adobe Reader logo

: נא להקיש Reader  להורדת גירסת   . Adobe-Acrobat קריאה באמצעות תוכנת

 

 
ימי עיון קודמים באנרגיה
מידי שנה מ- 1994
 

מצורף קובץ הזמנות לדוגמא וסדרי יום                  

 

Adobe-Acrobat קריאה באמצעות תוכנת

 

מידע על ימי עיון קודמים במסגרת אוניברסיטת תל אביב - ביה"ס להנדסאים - המרכז הטכנולוגי

עיר

מקום

שנה/חודש/יום

נושא-כללי

פרטים

הרצליה פיתוח מלון השרון 27/05/2008

חידושים בטכנולוגיות, שיטות חיסכון ויצור אנרגיה

הרצליה פיתוח מלון השרון 28/06/2007 חידושים ופתרונות בטכנולוגיות, שיטות חיסכון ויצור אנרגיה
תל אביב מופ"ת, קרית חינוך 22/03/2006 טכנולוגיות מתקדמות לשימור אנרגיה אספקת אנרגיה וגז טבעי
רמת גן כפר המכביה 08/06/2004 חיסכון באנרגיה: חידושים טכנולוגיים. אספקת אנרגיה: גז טבעי, אמינות אספקת חשמל, עדכונים טכנו-כלכליים בחלופות מקורות אנרגיה
רמת גן כפר המכביה 15/05/2003

ניטור, חיסכון באנרגיה וניהול עומס

הרצליה פיתוח מלון השרון 12/2001 יום עיון באנרגיה
    06/2000    
    1999    
    1998    
    1997    
    1996    
    1995    
    1994