ד"ר משה דן הירש מהנדס מומחה לאנרגיות חלופיות, ייצור חשמל פרטי וקוגנרציה, שימור אנרגיה, מערכות בקרה, כלכלת אנרגיה    אנגלית שער כניסה


www.enconsol.co.il     enconsol@zahav.net.il    הגפן 88, מושב צפריה 60932  טל. 003-9607048  סלולרי 0050-5397950 

 

תולדות והתפתחות "יצרני חשמל פרטיים" בישראל

ייזום, הנעת ודחיפת  תחום "יצרני חשמל פרטיים" בהיבט של משק לאומי  ע"י ד"ר משה הירש במשרד האנרגיה והתשתית מ- 1982

ד"ר משה הירש כיהן כראש תחום / מרכז, מוביל ורפרנט התכנית הלאומית לניצול אנרגית הרוח בישראל במשרד האנרגיה והתשתית בשנים  1980-1990

 

 תהליך

קישור

תאור

 

תחום "יצרני חשמל פרטיים" בקנה מידה לאומי יוזם והונע לראשונה בשטח בשנה 1982 ע"י ד"ר משה הירש בעת שריכז וקידם כרפרנט את התכנית הלאומית לניצול אנרגית הרוח בישראל במשרד האנרגיה והתשתית (מ- 1996 משרד התשתיות הלאומיות). התכנית לוותה, ברמת היגוי על, ע"י וועדות מומחים: "וועדת ההיגוי לניצול אנרגית הרוח בישראל" וועדות משנה שפעלו במסגרת וועדת ההיגוי. חברי הוועדה מונו ע"י מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתית דאז, עו"ד ותא"ל (מיל.) דוד הגואל,  בתאום עם אגף מו"פ בניהולו של אברהם קייזר, הרפרנט לאנרגית רוח ד"ר משה הירש והמדען הראשי פרופ' חיים אילתה. דוד הגואל כיהן כמנכ"ל המשרד בשנים 1979-1982 והוביל בתקופת כהונתו תכנית ארוכת טווח, אסטרטגית למשרד האנרגיה והתשתית, בשם "אנרגיה 2000".

ההסדר שגובש במחצית הראשונה של שנות ה- 80 במסגרת תחום יצרני חשמל פרטיים איפשר אספקת ומכירת חשמל ישירות לרשת החשמל הארצית של חברת החשמל החל מ- 1985 (בתחילה מאנרגיות מתחדשות ואנרגיות חלופיות אחרות בעלות יעילות אנרגטית גבוהה כמו קוגנרציה) מעבר להסדרים פרטניים שהוסדרו עד אז למס' מצומצם של פרויקטים הדגמתיים בייצור חשמל מקומי מאנרגיות חלופיות המיועדות לצריכה עצמית ואספקת עודפי החשמל בלבד לרשת.

 

המניע ליוזמתו של ד"ר משה הירש מ- 1982 היה  מתן אפשרות לישובים ואזורי התיישבות להפיק חשמל מהרוח באתרים פוטנציאליים במקומותיהם ולספקו ישירות לרשת החשמל הארצית הקרובה לאתר הפקת האנרגיה ובכך להגדיל את היקף הפוטנציאל.

 

הפרויקט הראשון בקטגוריית "יצרני חשמל פרטיים" היה טורבינת רוח הדגמה בתל קטיף ברמת הגולן בשנה 1985. הפרויקט הוקם  במסגרת התכנית לניצול אנרגית הרוח, בעקבות סקר פוטנציאל רוח שבוצע ע"י משרד האנרגיה והתשתית בשת"פ של המושב השיתופי אלוני הבשן בתקופה 1983-84. ההקמה בוצעה ע"י אגודת המים "מי גולן" של ישובי רמת הגולן בתמיכה וסיוע של משרד האנרגיה והתשתית במסגרת תכנית-אב לניצול אנרגית הרוח ברמת הגולן - כחלק מהתכנית הלאומית לניצול אנרגית הרוח בישראל - שהוכנה ע"י ד"ר משה הירש כנציג משרד האנרגיה והתשתית בשת"פ עם אגודת המים "מי גולן" ובתאום עם המדען הראשי באותה התקופה, פרופ' דן זסלבסקי. פרופ' זסלבסקי כיהן כמדען הראשי של המשרד ממאי 1983 עד סוף 1984.

 

שילוב אגודת המים "מי גולן" בתכנית ניצול אנרגית הרוח היווה תמורה של אגודת המים לקבלת זיכיון לשימוש בקו צינור הנפט "טפליין" למטרות האגודה (קישור של מאגרי המים ברמת הגולן) ממשרד האנרגיה והתשתית.  היוזמה לתמורה זו היתה של ד"ר משה הירש על פי מענה ליוזמתו ולפנייתו של המדען הראשי פרופ' דן זסלבסקי ואשר הגה אפשרות לתמורה בפעילות האגודה בתחום האנרגיה בהיקף אזורי כחלופה לתשלום כספי כתמורה עבור הזיכיון . בעצה אחת עם פרופ' זסלבסקי נחתם חוזה רב-שנתי עם האגודה בה היא מתחייבת בתמורה לפעול בתחום אנרגית הרוח, בהנחיית ובפיקוח מקצועי וכספי של משרד האנרגיה והתשתית (באמצעות הרפרנט לאנרגית הרוח). 

 

התפתחויות בהמשך , כתוצאה ישירה של היוזמה וההתפתחויות הנ"ל: הקמת והפעלת פונקציות ממלכתיות וציבוריות לטיפול בנושא, כגון: רישוי "יצרני חשמל פרטיים" בלשכת המדען הראשי במשרד האנרגיה והתשתית ובאגף הצרכנות בחברת החשמל (החל מ- 1985), רישוי "יצרני חשמל פרטיים" במינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתית (החל מ- 1993), מחלקה לטיפול ב"יצרני חשמל פרטיים" בחברת החשמל (החל מ- 1994), הרשות הציבורית לחשמל (החל מ- 1996), וועדת שרים לכלכלה, המשרד לאיכות הסביבה.

   
 

רקע כללי לייזום בשטח של נושא "יצרני חשמל פרטיים" במסגרת תכנית ניצול אנרגית הרוח

 

במהלך פעילות סיורים ובדיקות בשטח,  בליווי השרות המטאורולוגי ואנשי וועדת המשנה לטורבינות קטנות ובינוניות (במסגרת וועדת ההיגוי לניצול אנרגית הרוח בישראל), הסתבר לד"ר הירש כי ניתן להגדיל משמעותית את הפוטנציאל ע"י שילוב ישיר של הגורמים המקומיים והאזוריים עם רשת החשמל הארצית במסגרת הסדר כלל ארצי משותף של משרד האנרגיה והתשתית וחברת החשמל, זאת בנוסף לתכנית המשותפת עם חברת החשמל לגבי אתרים שאינם מוגבלים לתחומי ישובים.

 

אתחול ראשוני של התהליך בשטח נעשה לראשונה על ידי ד"ר משה הירש בשנה 1982 בהכנת דו"ח מקיף המציג את הפוטנציאל הארצי על בסיס סיכומי נתונים של למעלה משנת פעילות בשטח ובהכנת מזכרים והבהרות ובצירוף לדו"ח לראש מינהל החשמל באותה העת (רם חביב) אשר היה גם הממונה על "תכנית ארצית לתחנות כוח ורשת חשמל עד שנת 2000", ולמדען הראשי באותה העת (פרופ' חיים אילתה) אשר ד"ר הירש היה גם יועצו.

 

בהמשך דחף ד"ר משה הירש את הנעת התהליך בעידודו של רם חביב, ראש מינהל החשמל, ובשת"פ של ד"ר רן מוסינזון ז"ל שהיה הכלכלן הראשי של משרד האנרגיה והתשתית באותה התקופה (כעבור מס' שנים כיהן ככלכלן במשרד האוצר) באמצעות מסמך אנרגטי-כלכלי חלוצי בנושא שהוכן על ידו בסיוע של ד"ר משה הירש, ובאמצעות הנעת הגורמים הרלוונטיים במשרד האנרגיה והתשתית (מינהל החשמל, המדען הראשי, והוועדה להקמת תחנות כוח ורשת חשמל עד שנת 2000 שהייתה משותפת למשרד האנרגיה והתשתית/מינהל החשמל, משרד הפנים וחברת החשמל).

 

כתוצאה של היוזמה והנעת התהליך הנ"ל הוקמה וועדה משותפת למשרד האנרגיה והתשתית ולחברת החשמל לבחינת הנושא וגיבוש מדיניות מתאימה לתחום ניצול אנרגית הרוח, ובהמשך גם לאנרגיות חלופיות אחרות ומערכות בעלות יעילות אנרגטית גבוהה למשק הלאומי כקוגנרציה ותחנות כוח בעלות מחזור משולב (מחז"מ) .  פרויקט טורבינת רוח הדגמה בתל קטיף בשנה 1985 היה החלוץ בתחום "יצרני חשמל פרטיים", כאמור.

 

מקיץ 1983 הואצה הנעת התהליך בשת"פ של ד"ר משה הירש, של המדען הראשי דאז פרופ' דן זסלבסקי (כיהן, כאמור, כמדען ראשי ממאי 1983 עד סוף 1984) אשר ייצג את משרד האנרגיה והתשתית, כמדען ראשי, בוועדה המשותפת של משרד האנרגיה והתשתית וחברת החשמל, ושל מנהל אגף מו"פ דאז איתן גור אריה. במהלך תקופה זו הוכן, לראשונה, ע"י ד"ר משה הירש, תיק מתכונת ל "יצרן החשמל הפרטי" בתאום עם פרופ' דן זסלבסקי ואיתן גור אריה וכמענה לפנייתו של פרופ' זסלבסקי. התיק שימש כבסיס להתפתחות העתידית בשילוב של "יצרני חשמל פרטיים"  עם רשת החשמל הארצית.

 

בשנה 2001 היה ד"ר משה הירש חבר בוועדת המומחים לקביעת הקריטריונים הטכניים  של מתקני קוגנרציה וייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת במשרד התשתיות הלאומיות -------> .   כמו-כן שימש ב- 2002 כיועץ מומחה לוועדה הבין-משרדית (וועדה משותפת למשרד התשתיות הלאומיות ולמשרד איכות הסביבה) לקידום היישום של מתקני קוגנרציה.

 

 

סיכום

 

ההכרה בפרויקטים ליצור ואספקת חשמל בתחום "יצרני חשמל פרטיים" לראשונה מאז 1985 (טורבינת רוח הדגמה בתל קטיף ברמת הגולן) ועד היום ובכל עת בעתיד וכן ההקמה והפעילויות של הרשויות הממלכתיות והציבוריות בתחום ........

כגון:

  • וועדת שרים לכלכלה

  • וועדת הכלכלה בכנסת

  • הרשות הציבורית חשמל (רשות החשמל)

  • משרד האנרגיה והתשתית (כיום משרד התשתיות הלאומיות) : בתחילה המדען הראשי, מאוחר יותר מינהל החשמל 

  • חברת החשמל: בתחילה אגף מו"פ ואגף הצרכנות, מאוחר יותר היחידה לטיפול ביצרני חשמל פרטיים

  • מרכז ההשקעות במשרד התעשיה והמסחר ("מפעל אנרגיה" בסיווג "מפעל מאושר")

  • המשרד לאיכות הסביבה

  • משרד האוצר

....... הינן, בראש ובראשונה, תודות ליוזמה, להנעה ולדחיפה הנ"ל של ד"ר משה הירש.

הנהנים מיוזמה זו הינם מדינת ישראל וכמובן הרשויות הממלכתיות והציבוריות הנ"ל ונושאי משרות בהן, וכן גופים עסקיים ועובדיהם הקשורים לתחום.

 

דוגמאות לפרויקטים בקטגוריית "יצרני חשמל פרטיים"

קישור

תחום

שיטה

הספק נקוב (קילוואט)

סווג תמיכה ממשלתית

אתר

יצרן חשמל פרטי מ-

הפעלה מ-

יזם

מס'

 

"יצרן חשמל פרטי" ראשון

אנרגית רוח

טורבינת רוח

 55

מתקן הדגמה

תל קטיף ברמת הגולן

 1985 1985

משרד האנרגיה והתשתית (ייזום וקידום תשתיתי באמצעות ובפקוח הרפרנט לאנרגית הרוח), אלוני הבשן ואגודת המים "מי גולן"

1
 

"יצרני חשמל פרטיים" נוספים

אנרגית רוח

טורבינת רוח

200

מתקן הדגמה

קיבוץ מעלה גלבוע על הרי הגלבוע

1986 1986

משרד האנרגיה והתשתית (ייזום וקידום תשתיתי באמצעות ובפקוח הרפרנט לאנרגית הרוח),  וקיבוץ "מעלה גלבוע"

2

אנרגית רוח

טורבינת רוח

225

מתקן הדגמה

בית יתיר בדרום הר חברון

1987 1987

משרד האנרגיה והתשתית (ייזום וקידום תשתיתי באמצעות ובפקוח הרפרנט לאנרגית הרוח),  ומושב  "בית יתיר"

3

אנרגית רוח

טורבינת רוח

250

מתקן הדגמה

הר כביר ביו"ש

1988 1988

משרד האנרגיה והתשתית (ייזום וקידום תשתיתי באמצעות ובפקוח הרפרנט לאנרגית הרוח), חב' "פז" ו"החב' לפתוח יו"ש"

4
 

אנרגית רוח

חוות רוח

5,000

מפעל מאושר

רכס עסניה ברמת הגולן

1992

1992

משרד האנרגיה והתשתית (ייזום וקידום תשתיתי באמצעות הרפרנט לאנרגית הרוח החל מ-  1982). אגודת המים "מי גולן" של ישובי רמת הגולן החלה לפעול  במהלך השנה 1984 עם צירופה לתכנית ע"י משרד האנרגיה (ביוזמת ובפקוח הרפרנט לאנרגית הרוח, ד"ר משה הירש). חב' "מי גולן אנרגית רוח בע"מ"  הסתפחה כיזם חיצוני לאזור רק כעבור מס' שנים (ב- 1987) - בעקבות ועל בסיס הפעולות במסגרת התכנית - בליווי ובפיקוח של הרפרנט. כעבור זמן ניכסה לשמה את שם המותג של אגודת המים,  "מי גולן" במקום שמה הקודם "מסד אנרגית רוח בע"מ"

5

קוגנרציה

דיזל
מזוט קל

1,200

מתקן הדגמה

מפעל ק.א.נ. בראשל"צ

1992

1992

מפעל טכסטיל "ק.א.נ." לצביעה ואשפרה

6

קוגנרציה

דיזל
סולר

300

מתקן הדגמה

קיבוץ שובל בנגב הצפוני

1998

1998

קיבוץ "שובל"

7

 

 

קוגנרציה

דיזל
גז טבעי

6,000

-

אזור תעשיה ארז

1992

1996

חב' "נורדן אנרגיה"

8
 

קוגנרציה

דיזל
מזוט כבד

6,000

-

אזור תעשיה ארז

1994

1996

חב' "נורדן אנרגיה"

9
 

קוגנרציה

דיזלים וטורבינת קיטור
מזוט על כבד

110,000

מפעל מאושר

מפעלי ים המלח

1996

1996

"מפעלי ים המלח"

10

קוגנרציה

טורבינות קיטור
חומצה בתהליך אקזותרמי

44,000

-

מפעל רותם אמפרט נגב (רותם דשנים) במישור רותם

   

מפעל "רותם אמפרט" (רותם דשנים)

11

קונוונציונלי

דיזל
מזוט על כבד

26,000

-

אתר חברת החשמל באשדוד

1994

1998

חב' "אשקוגן"

12
 

קוגנרציה

טורבינות גז
גז טבעי

5,000

-

מפעל סולבר באשדוד

בעתיד

בעתיד

מפעל "סולבר" וחב' "אדלטק"

13

 

מחזור משולב

טורבינות גז וקיטור
גז טבעי

800,000

-

אתר קצ"א באשקלון

בעתיד

בעתיד

חב' "דוראד"

14