ד"ר משה דן הירש   מהנדס             אנקונסול פתרונות אנרגיה ובקרה                         אנגלית     מפת אתר     שער


  www.enconsol.co.il     enconsol@zahav.net.il           משק 88, מושב צפריה 60932  טל. 03-9607048  סלולרי 050-5397950  פקס. 057-7946349

 

מערכות קוגנרציה להפקה משולבת של חשמל וחום

 

תצוגת פרויקטים - מתקני הדגמה חלוציים בישראל

 'מס

 נושא

קישור
01 חשמל+מים חמים+קיטור במפעל טכסטיל "ק.א.נ. 2000 - צביעה ואשפרה" בראשון לציון

02 חשמל+מים חמים בקיבוץ "שובל" בנגב

מאמרים

 'מס

 נושא מקושר

קישור
01 כללי  
01-1

קוגנרציה-הפקה משולבת של חשמל וחום: עקרונות אנרגטיים, טכניים וכלכליים חברת חשמל "התקע המצדיע" - 4/9   בעריכת ד"ר משה הירש

01-1

לאיורים במאמר (מוגדלים) בעריכת ד"ר משה הירש

סימוכין והתפתחויות

 'מס

 נושא מקושר

קישור
01 קישור לתולדות והתפתחות   " יצרני חשמל פרטיים "    בישראל

02 חבר בוועדת המומחים לקביעת הקריטריונים הטכניים  של מתקני קוגנרציה וייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת במשרד התשתיות הלאומיות
03

   תקנות משק החשמל (קוגנרציה) - 2004  מתבססות על הקריטריונים שנקבעו ע"י וועדת המומחים


Get Adobe Reader logo

: נא להקיש Reader  להורדת גירסת   . Adobe-Acrobat קריאה באמצעות תוכנת