מחשבון המרת יחידות הנדסיות - אנרגיה

לשימוש באתר האינטרנט של משרד התשתיות הלאומיות - אגף ניהול משאבי תשתית - שימור אנרגיה

  

All rights reserved -  Copyright (C)

תנאי שימוש

כל הזכויות שמורות לד"ר משה הירש

הנחיות תפעוליות

   יש לבחור יחידה להמרה בתיבה  יחידה להמרה  עבור נושא נבחר כלשהו. כתגובה לבחירה יופיעו בשורת היחידות המומרות עבור הנושא  הנבחר, ערכי המרה עבור ערך 1  (למעט ערך 0 עבור סרגל ערכים מוחלטים בנושא טמפרטורה)  של היחידה שנבחרה להמרה בתיבה יחידה להמרה הנ"ל. עבור המרת יחידות לחץ יש לבחור, בנוסף לבחירת היחידה להמרה, בין לחץ מוחלט לבין לחץ יתר בתיבה מוחלט\יתר

לתשומת לב לגבי המרת יחידות הספק ואנרגיה: היחידות המומרות זהות בסיווגן האנרגטי ליחידה הנבחרת להמרה. לדוגמא: קו"ט המומר ליחידות חום כמו טון קרור, ית"ב\שעה או ק"ק\שעה הינו בסיווג קו"ט חום

1

יש להזין ידנית ערך כלשהו בשורה השנייה של הנושא הנבחר הנושאת את הכותרת "הצבת ערך": יש להזין את הערך בתיבה שמתחת לתיבה הרלוונטית ליחידה שנבחרה להמרה (ערך 1 לגבי כל היחידות, למעט ערך 0 עבור סרגל ערכים מוחלטים בנושא טמפרטורה). ערך זה מהווה מכפיל לשאר היחידות (למעט עבור סרגל ערכים מוחלטים בנושא טמפרטורה) בהמשך

2

יש להקיש על כפתור  חשב . כתגובה יופיעו בשורה השנייה ערכים מומרים המהווים מכפלה של המכפיל הנ"ל בערכי השורה הראשונה המתאימים ליחידות השונות עבור כל היחידות, למעט עבור ערכים מוחלטים בנושא טמפרטורה אשר לגביהם נערך חישוב על פי נוסחאות המרה בין יחידות טמפרטורה שונות על פי הבחירה של יחידת טמפרטורה לייחוס 

3

בנוסף להנחיות התפעוליות הנ"ל ניתן להיעזר במסכי עזרה אליהם קיימים קישורים בסרגלי היחידות השונות להלן:   עזרה 1  או  עזרה 2

 

הספק - אנרגיה - ספיקה נפחית - לחץ - טמפרטורה

ית"ב\שעה ק"ק\שעה ר-פאונד\שניה ק"ג-מ\שניה

ג'אול\שניה

טון קרור כ"ס קו"ט הספק  1
BTU/hr kcal/hr ft-lb/s kg-m/s J/s=W TR hp kW  

עזרה 1

 

 

הצבת ערך

 
                   
ית"ב ק"ק ק' רגל-פאונד ק' קג"מ ק' ג'אול ט"ק-ש כ"ס-ש קוט"ש אנרגיה  2
BTU kcal 10^3 ft-lb/s 10^3 kg-m kJ TRh hph kWh   עזרה 1

 

 

הצבת ערך

   
                   
גלון\דקה גלון\שניה ר"ק\דקה ר"ק\שניה מ"ק\שעה מ"ק\דקה ליטר\דקה ליטר\שניה ספיקה נפחית  3
GPM Gal./sec CFM ft^3/sec M^3/hr M^3/min l/min l/sec   עזרה 1
 
 

הצבת ערך

   
                   
קילו פסקל מ"מ כספית אינץ מים מטר מים פאונד\אינץ2 'אטמ ק"ג\סמ"ר בר לחץ  4
kPascal,a mmHg,a in H2O,a m H2O,a psi,a atm,a kg/cm^2,a bar,a absolute מוחלט עזרה 2
הצבת ערך    
kPascal,g mmHg,g in H2O,g m H2O,g psi,g atm,g kg/cm^2,g bar,g gage יתר  
הצבת ערך    
                   
רנקין קלווין פארנהייט צלסיוס טמפרטורה  6 פארנהייט צלסיוס טמפרטורה  5
R K F C   עזרה 1 F C   עזרה 1 
ערכים מוחלטים ערכים הפרשיים
   
 ערך       הצבת ערך    
                   

 

 משקל - נפח

פאונד\ר"ק ק"ג\מ"ק ק"ג\ליטר משקל סגולי  8 פאונד טון ק"ג משקל  7
lb/ft^3 kg/m^3 kg/liter     lb ton kg  

עזרה 1

         

 

 

     

הצבת ערך

       

הצבת ערך

 
                   
ר"ק\פאונד מ"ק\ק"ג ליטר\ק"ג נפח סגולי  10 ר"ק מ"ק ליטר נפח  9
ft^3/lb m^3/kg liter/kg     ft^3 m^3 liter   עזרה 1
         

 

 

      הצבת ערך        

הצבת ערך

   

 

  דלקים - ערך הסק - ש"ע דלק

גז טבעי גפ"מ סולר נפט גלמי מזוט קל מזוט כבד מזוט על כבד פחם ערך הסק  11
Natural Gas LPG Solar Oil Light Mazot Heavy Mazot Ex. Heavy Mazot Coal    
           

 

 

                   
גז טבעי גפ"מ סולר נפט גלמי מזוט קל מזוט כבד מזוט על כבד פחם ש"ע דלק  12
Natural Gas LPG Solar Oil Light Mazot Heavy Mazot Ex. Heavy Mazot Coal   עזרה 1
               
               

הצבת ערך

   

ד"ר משה דן הירש מהנדס מומחה טכנו-כלכלי לאנרגיות חלופיות, קוגנרציה, שימור אנרגיה, מערכות בקרה


  www.enconsol.co.il      enconsol@zahav.net.il         הגפן 88, מושב צפריה 60932  טל. 03-9607048  סלולרי 050-5397950  פקס. 057-7946349