ד"ר משה דן הירש,  מהנדס           אנקונסול פתרונות אנרגיה ובקרה                                                  שער  


www.enconsol.co.il     enconsol@zahav.net.il              משק 88, מושב צפריה 60932  טל. 9607048-03  סלולרי 050-5397950  פקס. 057-7946340

 

מערכת מחשבונים וידע

מתוצרת עצמית


All rights reserved - Copyright (C)

כל הזכויות שמורות

'מס

תאור תחום קישור
01 נושאים באנרגיה ובקרת אנרגיה, כלי נתוח ידע באנרגיה
02 מחשבונים בתחומי אנרגיה וכלכלת אנרגיה מחשבונים
03 מערכת המרת יחידות הנדסיות וכספיות המרת יחידות

<% Application.lock Application("Visitors")=Application("visitors")+1 Application.unlock %>