ד"ר משה דן הירש   מהנדס              אנקונסול פתרונות אנרגיה ובקרה                                            שער

www.enconsol.co.il     enconsol@zahav.net.il                  משק 88, מושב צפריה 60932  טל. 03-9607048  סלולרי 050-5397950  פקס. 057-7946349

 

מוסדות אנרגיה

נושאים

ארגון

תחום

'מס

משרד התשתיות הלאומיות אנרגיה ותשתית 1

הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל

חשמל

2

חברת החשמל

חשמל

3

מכון התקנים

תקנים

4

בתי זיקוק

דלק

5
המשרד לאיכות הסביבה

איכות סביבה

6
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspx_test