מחשבון המרת יחידות הנדסיות - אנרגיה

לשימוש באתר האינטרנט של  משרד התשתיות הלאומיות > אגף ניהול משאבי תשתית - שימור אנרגיה

  

All rights reserved -  Copyright (C)

תנאי שימוש

כל הזכויות שמורות לד"ר משה דן הירש

Cntrl+Click

 

המחשבון ממיר יחידות הנדסיות (אנרגיה) הנפוצות בשימוש בישראל בנושאים המוצגים להלן באמצעות שימוש בתפריטים אינטראקטיביים. ההמרה מיחידה נבחרת בנושא נבחר נעשית בו זמנית ל- 7 יחידות אחרות באותו נושא. ניתן גם לבצע הכפלת היחידות בו זמנית בכופל הנבחר    ע"י המשתמש עבור היחידה הנבחרת

 

הפעלת המחשבון

     Cntrl+Click

 תצוגה מיטבית בדפדפן אינטרנט אקספלורר

 

 Aug2000 גירסה ראשונה     ClcUnits-MH-4  Sep2008   : המחשבון יעודכן מעת לעת בהרחבות וביישומים. גירסה נוכחית

 

יחידות

 נושא

 'מס
 
ית"ב\שעה ק"ק\שעה ר-פאונד\שניה ק"ג-מ\שניה ג'אול\שניה טון קרור כ"ס קו"ט  הספק  1
BTU/hr kcal/hr ft-lb/s kg-m/s J/s=W TR hp kW
                      
ית"ב ק"ק רגל-פאונד קג"מ ק' ג'אול ט"ק-ש כ"ס-ש קוט"ש אנרגיה 2
BTU kcal 10^3 ft-lb/s 10^3 kg-m kJ TRh hph kWh
 
גלון\דקה גלון\שניה ר"ק\דקה ר"ק\שניה מ"ק\שעה מ"ק\דקה ל '\דקה ל '\שניה ספיקה 3
GPM Gal./sec CFM ft^3/sec M^3/hr M^3/min l/min l/sec
 
קילו פסקל מ"מ כספית אינץ' מים מטר מים פ'\אינץ'^2 אטמוספרות ק"ג\סמ"ר בר  לחץ יתר או מוחלט    לפי בחירה 4
kPascal mmHg in H2O m H2O psi atm kg/cm^2 bar
 
6. ערכים מוחלטים   5. ערכים הפרשיים טמפרטורה 6 , 5
רנקין קלווין פארנהייט צלסיוס   פארנהייט צלסיוס
R K F C   F C

 

ת ו ס פ ו ת

 

יחידות משקל ונפח

 נושא

 'מס
 
8. משקל סגולי   7. משקל  משקל מוחלט וסגולי  8 , 7
פאונד\ר"ק ק"ג\מ"ק ק"ג\ליטר   פאונד טון ק"ג
lb/ft^3

 kg/m^3

 kg/liter

lb ton kg
                      
10. נפח סגולי   9. נפח נפח מוחלט וסגולי 10 , 9
פאונד\ר"ק ק"ג\מ"ק ק"ג\ליטר   ר"ק מ"ק ליטר
ft^3/lb

 m^3/kg 

liter/kg

ft^3 m^3 liter

   

ערך הסק וש"ע לדלק נבחר

 נושא

 'מס
 
גז טבעי גפ"מ סולר נפט גלמי מזוט קל מזוט כבד מזוט על כבד פחם ערך הסק ביחידות אנרגיה kcal, kJ, kWh, BTU    11
Natural Gas LPG Solar Oil Mazot Mazot Mazot Coal
                      
גז טבעי גפ"מ סולר נפט גלמי מזוט קל מזוט כבד מזוט על כבד פחם ש"ע לדלק נבחר 12
Natural Gas LPG Solar Oil Mazot Mazot Mazot Coal
   

  www.enconsol.co.il 

ד"ר משה (דן) הירש